NanoKEB 2021. Nano Summit, Conference and Exposition

Akan Datang

NANOKEB

Acara Nano Kebangsaan Malaysia merupakan acara tahunan anjuran Pusat Nanoteknologi Kebangsaan (NNC) dengan tujuan:

Perkongsian pengetahuan dan maklumat mengenai pembangunan nanoteknologi negara

Mengalakkan perbincangan dan libat urus berkaitan isu dan hala tuju penyelidikan dan pembangunan nanoteknologi

Medium kesedaran mengenai nanoteknologi kepada mesyarakat terutamanya pelajar universiti dan sekolah

IMBAS KEMBALI

Perasmian Program NanoKebangsaan (NanoKEB) 2018 oleh YB Puan Isnaraissah Munirah binti Majilis, Timbalan Menteri MESTECC yang diadakan di Technology Park Malaysia, Bukit Jalil, Kuala Lumpur.

DIANJURKAN OLEH

RAKAN STRATEGIK

Rakan Platform SYNAPZE