NANOKEB
Acara Nano Kebangsaan Malaysia merupakan acara tahunan anjuran Pusat Nanoteknologi Kebangsaan (NNC) dengan tujuan:

Perkongsian pengetahuan dan maklumat mengenai pembangunan nanoteknologi negara

Mengalakkan perbincangan dan libat urus berkaitan isu dan hala tuju penyelidikan dan pembangunan nanoteknologi

Medium kesedaran mengenai nanoteknologi kepada mesyarakat terutamanya pelajar universiti dan sekolah

IMBAS KEMBALI
DIANJURKAN OLEH
DIANJURKAN BERSAMA OLEH